Kontakt

 

Uprzejmie informujemy, że dnia 31 maja 2024r. czas pracy

Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Jeleniej Górze został skrócony.

Biuro Kolegium czynne będzie:

do godziny 1200

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SIEDZIBY

       Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze  uprzejmie informuje, że z dniem 01 lutego 2024r. zmienia adres siedziby z dotychczasowego na

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze

ul. Piłsudskiego 12

58-500 Jelenia Góra

Informujemy, że numery NIP, REGON pozostają bez zmian. Dotychczasowe adresy mailowe, numery telefonów również nie ulegają zmianie.

 


 

 

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze
ul. Piłsudskiego 12, 58-500 Jelenia Góra
tel.
(75) 76-987-32
fax. (75) 76-987-31
NIP: 611-11-00-771
REGON: 230224997

e-mail: poczta@sko.jgora.pl
elektroniczna skrzynka podawcza (ePUAP): /eo0y401hnr/SkrytkaESP

Biuro Kolegium pracuje 
od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530
 
 

Kolegium uprzejmie informuje, że wszelkie podania (żądania, odwołania, wyjaśnienia, zażalenia, ponaglenia, wnioski, skargi) mogą być wnoszone w oparciu o art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego lub art. 168 Ordynacji podatkowej w następujących formach:

 

1) formie pisemnej – nadając pismo w polskiej placówce pocztowej – termin do wniesienia pisma liczy się od daty stempla pocztowego,
2) formie elektronicznej – pismo można złożyć przez elektroniczną skrzynkę podawczą Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze ePUAP – link do skrzynki i instrukcja znajduje się na stronie BIP Samorządowego Kolegium Odwoławczego – https://skojg.ibip.wroc.pl/public/?id=76223
 

 
Komunikat
w sprawie dokonywania doręczeń podań w postępowaniu administarcyjnym drogą elektroniczną
 

Informujemy, że w związku z dokonaną od dnia 5 października 2021 r. zmianą art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nie rozpatrujemy podań złożonych do Kolegium za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani rozpatrzeniem podania, prosimy o jego doręczenie:

- w formie pisemnej, opatrzonej własnoręcznym podpisem - pocztą lub kurierem na adres SKO w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 12, 58-500 Jelenia Góra

 lub  

- w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - na adres do doręczeń elektronicznych

ESP ePUAP: /eo0y401hnr/SkrytkaESP    

Po 5 października 2021 r. wszystkie podania wniesione do Kolegium na adres poczty elektronicznej (tj. e-mail) pozostawiane będą zgodnie z treścią art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego bez rozpoznania.

Wytworzył:
Monika Frankiewicz
Udostępnił:
Ostalecki Stanisław
(2003-07-01 09:00:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Frankiewicz
(2024-05-29 08:00:50)