Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Składanie dokumentów w formie elektronicznej.

Na dwa sposoby można dokumenty w formie elektronicznej. Po pierwsze, za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej niezbędne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes, akceptowane formaty załączników to DOC, RTF, TXT, wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekraczać 3 MB, dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Aby wybrać gotowy formularz dla naszego kolegium, jedynie wystarczy kliknąć na link poniżej o nazwie Elektroniczna Skrzynka Podawcza a następnie na ikonę formularza.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Drugim sposobem, jest przesłanie na adres poczta@sko.jgora.pl wiadomości e-mail z załączonym dokumentem w formacie .DOC, .RTF, .PDF


Wzory podstawowych dokumentów:

Odwołanie/Zażalenie
Wniosek o udzielenie bonifikaty z tytułu użytkowania wieczystego
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wytworzył:
Stanisław Ostalecki
Udostępnił:
Ostalecki Stanisław
(2008-05-21 09:22:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Dymitruk Dominik
(2018-01-09 11:04:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki