Informacje

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Jeleniej Górze wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Kontakt:

Koordynator ds. dostępności

Monika Frankiewicz

tel. (75) 76 98 732, e-mail: biuro@sko.jgora.pl

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego według stanu w dniu 1 stycznia 2021 r.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dymitruk Dominik
(2020-11-18 14:02:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Frankiewicz
(2023-04-18 12:24:26)