Sprawozdania finansowe

Na podstawie § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszu celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.) publikujemy sprawozdanie finansowe Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze:

2018 r.

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

2019 r.

Bilans za 2019 r.

Informacje dodatkowa za 2019 r.

2020 r.

Bilans za 2020 r.

Rachunek zysków i strat za 2020 r.

Informacje dodatkowa za 2020 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej za 2020 r.

2021 r.

Bilans za 2021 r.

Rachunek zysków i strat za 2021 r.

Informacje dodatkowa za 2021 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej za 2021 r.

2022 r. 

Bilans za 2022 r.

Informacja dodatkowa za 2022 r.

Rachunek zysków i strat za 2022 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej za 2022 r.

2023 r.

Bilans za 2023 r.

Informacja dodatkowa za 2023 r.

Rachunek zysków i strat za 2023 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej za 2023 r.

 

 

Wytworzył:
Monika Frankiewicz
(2023-05-10)
Udostępnił:
Dymitruk Dominik
(2019-04-12 21:09:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Frankiewicz
(2024-04-18 11:07:26)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki