informacje ogólne

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) jednostki sektora finansów publicznych mogą być tworzone na podstawie niniejszej ustawy albo na podstawie odrębnych ustaw. Jedną z takich ustaw jest ustawa z dnia 12 października 1994 roku o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku, nr 79, poz. 856 ze zm.), która w art. 3 stanowi, że Kolegia są państwowymi jednostkami budżetowymi.  Jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Stanisław Ostalecki
Udostępnił:
Ostalecki Stanisław
(2003-07-01 09:08:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Mazurkiewicz Agnieszka
(2015-04-29 12:14:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki