Prawo

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze działa na podstawie ustawy z dnia 12 października 1994 roku o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku, nr 79, poz. 856 z późn. zm.).

Do powyższej ustawy Prezes Rady Ministrów wydał następujące rozporządzenia:

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 1999 r. w sprawie maksymalnej liczby etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych. (Dz.U. z 1999 r. nr 74 poz. 828)

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 1999 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na członków samorządowego kolegium odwoławczego. (Dz.U. z 1999 r. nr 47 poz. 462)

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego wobec członków samorządowego kolegium odwoławczego oraz wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia. (Dz.U. z 2001 r. nr 14 poz. 125)

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium. (Dz.U. z 2002 r. nr 109 poz. 960 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz.U. Nr 198, poz. 1925).

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Stanisław Ostalecki
Udostępnił:
Ostalecki Stanisław
(2003-07-01 10:57:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Ostalecki Stanisław
(2004-07-13 07:49:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki