Sposoby przyjmowania

     Z racji charakteru organu, jakim są Samorządowe Kolegia Odwoławcze należy stwierdzić, że sprawy przyjmowane są głównie w formie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia. Zgodnie zaś z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Ordynacji podatkowej, odwołania i zażalenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który daną decyzję lub postanowienie wydał. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja gdy to Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało decyzję jako organ pierwszej instancji – wtedy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się bezpośrednio do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

 

 

 

 

Wytworzył:
Stanisław Ostalecki
Udostępnił:
Ostalecki Stanisław
(2003-07-01 08:57:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Ostalecki Stanisław
(2003-07-01 13:00:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki